BBG -  ISI Bewerbung

 

BBG Intro Video

Materialien nach Fächern

 

Projektwochen:

- 5. Kl. - MedienBox Video

- 6. Kl. - Römer Video

 

Biologie:

- Präsentation - 11. Kl.(pdf)


Chemie:

- Präsentation - 8. Kl. (pdf)

- Digitale Tafel - 9. Kl. (pdf)

- Präsentation -9. Kl. (pdf)

- Schülerpräsantation - 10. Kl. (pdf)

- Schülerpräsentation - 10. Kl. (pdf)

 

Deutsch:
- Digitale Mindmap - 5. Kl. (jpg)

 

Ethik:
- 6. Kl. Video

 

Informatik:

- Arbeitsblatt - 10. Kl. (pdf)

 

Kunst:

- StopMotion Video - 5. Kl.

- StopMotion Video - 9.Kl.

 

Mathematik:

- Arbeitsblatt - 5. Kl. (pdf)

- Digitale Tafel - 5. Kl. (pdf)

- Hefteintrag - 5. Kl. (pdf)

- Plickers - 11.Kl. (jpg)

 

Natur und Technik:

- Digitale Tafel - 5. Kl. (pdf)

- Präsentation - 6. Kl. (pdf)

 

Physik:

- Kahoot - 7. Kl. (jpg)